ABOUT THIS COLLECTION

The RNA Therapeutics Institute (RTI) at UMass Chan Medical School created these science resources just for kids. We hope parents and teachers can use them to help explain the COVID-19 coronavirus pandemic, while also teaching the wonders of science. Additional resources for children are available on the RTI website at Children's Coronavirus Resources.

QUESTIONS?

Contact escholarship@umassmed.edu with your questions.

Recently Published

 • COVID-19 mRNA vaccines: how they work and why they are safe

  Messmer-Blust, Angela (2021-08-19)
  Get the facts of the COVID-19 mRNA vaccines. This infographic explains how the mRNA vaccines prevent severe disease from SARS-CoV-2, the virus causing COVID-19. These vaccines have been thoroughly tested and found to be safe and effective and continue to undergo continuous and intense safety monitoring. This infographic dispels some of the common myths associated with the vaccine.
 • Emma RNA Saves the Day

  Kim, Erin; Pickering, Mary T.; Messmer-Blust, Angela (2021-08-19)
  In 2019, a new and dangerous villain emerged in the world, Spike Man. Spike Man embodies the coronavirus, SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. In ScienceLIVE’s first coloring comic book, you’ll learn about how Spike Man tries to hijack the body’s factories and how Emma RNA and her legion of molecular superheroes save the day! This coloring book is available in English, Spanish, French, Turkish, Chinese, Portuguese, German, Hindi and Vietnamese. Spanish description: En el 2019 un nuevo y peligroso villano apareció en el mundo, el Hombre Espiga. El Hombre Espiga representa el coronavirus, SARS-CoV-2, el cual causa el COVID-19. En el primer libro para colorear de ScienceLIVE, aprenderás como el Hombrer Epsiga trata de secuestra las fábricas del cuerpo, y como Emma ARN y su legion de superheroes moleculares salvan el día. French description: En 2019, un nouveau et très dangereux vilain a émergé sur la planète, l’homme spicule. L’homme spicule représente le coronavirus, SARS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19. Dans ce premier livre à colorier de ScienceLIVE, tu vas apprendre les tactiques utilisées par l’homme spicule pour détourner les usines du corps humain et comment Emma ARN et son armée de super-héros moléculaires sauvent la situation. Turkish description: 2019 yılında dünyada yeni ve tehlikeli bir kötü adam türedi, Sivri Adam. Sivri Adam, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 adındaki koronavirüsü temsil ediyor. ScienceLIVE programının bu ilk boyama kitabında, Sivri Adam’ın nasıl vücudun fabrikalarını ele geçirmeye uğraştığını ve Melda RNA (mRNA aşısı) ve moleküler süperkahramanlar ekibinin vücudu korumak için iş başında olduğunu öğreneceksiniz. Hindi description: 2019 में दुनिया में एक नया और खतरनाक खलनायक सामने आया, स्पाइक मैन। स्पाइक मैन कोरोनावायरस, SARS-CoV-2, का प्रतीक है जो COVID-19 को फैलता है। साइंसलाइव (ScienceLIVE) की पहली कलरिंग और कॉमिक बुक में आप जानेंगे कि कैसे स्पाइक मैन शरीर के कारखानों को हाईजैक करने की कोशिश करता है और कैसे सुपरहीरो एम्मा आरएनए और उसके अणुओं की सेना दुनिया को बचाती है! Vietnamese description: Năm 2019, một tên ác nhân mới toanh và “quậy banh” đã xuất hiện trên thế giới, đó là Người Gai - Spike Man. Spike Man đại diện cho virus corona, hay còn được biết đến với “nghệ danh” SARS-CoV-2, thủ phạm gây ra bệnh COVID-19. Trong cuốn truyện tranh tô màu này của ScienceLIVE, chúng mình sẽ tìm hiểu về cách mà Spike Man xấu xa cố gắng chiếm đoạt các nhà máy trong cơ thể chúng mình và hành trình giải cứu thế giới của Emma RNA cùng biệt đội siêu anh hùng phân tử cực ngầu nhé!
 • ABCs of COVID-19 Coloring Page

  Messmer-Blust, Angela (2020-06-25)
  To help give children a better understanding of the coronavirus that is causing the COVID-19 disease and the disruption in our daily lives, the RNA Therapeutics Institute (RTI) at UMass Medical created this coloring page just for kids. We hope parents and teachers can use it to help explain this complex situation, while also teaching the wonders of science.
 • Coronavirus Infographic

  Messmer-Blust, Angela (2020-06-25)
  To help give children a better understanding of the coronavirus that is causing the COVID-19 disease and the disruption in our daily lives, the RNA Therapeutics Institute (RTI) at UMass Medical created this infographic just for kids. We hope parents and teachers can use it to help explain this complex situation, while also teaching the wonders of science.